ČISTÍCÍ TERAPIE - DÁLKOVĚ

 

čistícími terapiemi pomáhám  všem, kteří toto chtějí

NENAHRAZUJÍ LÉKAŘKSOU PÉČI!

Můžu být každému nápomocna, ovšem za člověka samotného to neudělám.

Záleží jen na ochotě a píli každého změnit svůj dosavadní, zaběhnutý život. 

 • čistící terapie je tu pro všechny bez rozdílu věku
 • pro těžce pracují fyzicky i psychicky
 • pro ty, kteří jsou stále ve spěchu, stresu, unavení, bez energie, často nemocní…
 • pomáhá k revitalizaci po operacích a úrazech...
 • pro ty, kteří hledají  své zdraví a spokojenost i jinou metodou, než klasickou medicínou, která je na spoustu nemocí krátká
 • pro ty, jež jsou nespokojeni se svým životem a hledají změnu, klid a harmonii

 

Při čistění se leží a jde o:

 • čištění emocí a pocitů vůči sobě samému na psychické úrovni, která se odráží na fyzickém stavu těla...
 • čištění a uvolnění mysli zbavují bolestí, ne-mocí a strachů 

Čištěním mysli, tedy druhého emocionálního těla, od kterého je vše odvislé,

lze odstranit spoustu potíží,včetně těch, které jsou považovány za těžko odstranitelné.

Hlavní účinek čistících terapií spočívá v dodání energie a tím dochází k harmonizaci energetických těl člověka. Tím pak dochází k uzdravení i na fyzické úrovni. 

Vyléčit lze vše, záleží jen na ochotě a píli každého změnit svůj dosavadní, zaběhnutý život. 

Čistící doba je cca 45-60 min…u každého je jiná, každý totiž potřebuje něco jiného a také se každý nacházíte v jiných frekvencích toku energie – vlivem vaši nemoci-potíží-psychiky 

Nemoci jako takové nejsou. Jde jen o ne-mít moc nad svou myslí.

Je třeba se naučit mít svůj rozum za služebníka, ne mysl ,,svou" za svého pána.

Tohoto dosáhneme meditační praxí, vstupem do svého nitra, změnou sama sebe... 

Všechny ne-moci se léčí znalostmi.

Během čištění dochází k obnově sil na všech úrovních:

tělesných, tvůrčích, pracovních ... 

Doporučuji  všem oslabeným, vyčerpaným a často nemocným lidem. 

Dětem i dospělým.

Pomáhá k osobnímu rozvoji a růstu. 

JSME ŘIDIČI  SAMI SOBĚ

 • Cena čištění na dálku cca 45-60min...........děti 450Kč...dospělý 550 Kč...zvířata 450 Kč ...prostory 1000 Kč  ( po domluvě a připsání částky na účet)

Čištění objednávejte pouze písemně zde na telefonu mne většinou nezastihnete

Probíhá vždy ve 21h 

 

 

JAK ZÍSKAT VLASTNÍ KLID, ROVNOVÁHU, RADOST, POHODU, ZDRAVÍ

 

 • Meditační praxí-vstupem do sama sebe
 • Čištěním se v energii bezpodmínečné lásky, nebo chcete-li energii čisté prány
 • Myšlenkovou hygienou - sebekontrola svých myšlenek 24h denně
 • Odpuštěním

 

Je třeba jen jedno jediné, skutečně to dělat, neb bez práce nejsou koláče.

 

Úvodem vám představím HUNA, která mi skrze havajké masáže, které jsem provozovala mnoho let a posléze i učila, pomohla nastartovat najít sama sebe.

 

 Havajská moudrost HUNA (Healing Using Natural Abilities)

HUNA - „Léčení používáním přírodních schopností“

Na Hawaii se zabydlela filosofie Huna, což značí očím nepoznané, viditelné jen srdci. Tato filosofie obsahuje sedm principů Huna.

Svět je to, co si myslíme , že je

Fakta si můžeme vyfotografovat, nebo natočit. Všechno ostatní  je, už jen naše vlastní interpretace.

- Vše je relativní, pravda je relativní, subjektivní vnímání, pocity

- Každý jsme originál. Každý má svou vlastní cestu, není naprosto stejný člověk

- život je cesta, vývoj, trpělivost

Není žádných omezení. Jen ta, která si vlastním myšlením vytvoříme

Jen my se omezujeme…např. To fakt nezvládnu, brzy umřu, nemám a nebudu mít peníze, to se nikdy nenaučím…

Energie proudí tam, na co se soustřeďujeme

Jestliže se soustřeďujeme na pozitivní věci,  víc pozitivního vidíme a přitahujeme.

- Nemyslet na nic jiného, než na to co dělám

- Teď je okamžik moci. Minulost už byla, budoucnost teprve přijde, ale tenhle okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat

- Většina lidí myslí na budoucnost, nebo na minulost

- Jsem tím co právě dělám. Když jdu, jsem chůzí…když jím, jsem tím, tou chutí…když sedím, jsem tím, tím sedem,klidem, tichem… Nedovolovat aby mysl odváděla pozornost jinam...Je potřeba žít právě v tomto okamžiku. Co se stalo už není, co přijde, ještě nenastalo.

Milovat znamená být šťastný…netrápit se otázkami: Miluji ho? Miluje mě?

Pocit štěstí je v pravou chvíli tou nejlepší nápovědou.

Jak pomoci druhým, pokud bych neuměl pomoci sám sobě?

Všechna síla pochází zevnitř

Uvnitř sebe máme všechno, co potřebujeme. Nenecháváme se zablokovat výchovou, okolnostmi ani prostředím…

Konejme podle toho, co nám říká srdíčko.

Účinnost je mírou pravdy

Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení.

Zvýšení užití jakéhokoliv ze 7 principů se může podstatně projevit na vztahu k blízkým osobám, místům a věcem. Energie mysli je to nejsilnější, co má vliv na průběh událostí a zdraví. Není dobrý a špatný masér, člověk. Je pouze ten, kdo je na určité úrovni.

Smysl celé filozofie spočívá v tom, že se vše snaží vrátit do harmonie a lásky. Nestačí jen „milující ruce“ je potřeba i „Milující srdce“. Každý pohyb, každý dotyk, každá myšlenka jsou naplněny láskou.

Jak milovat

Je jednoduché říci „milovat“. Mnohem složitější je tento cit projevit. A to nejen člověka, kterého máme rádi, který nám něco dává, ale i toho, který nedělá všechno přesně tak, jak bychom si představovali. Je jednoduché milovat smějící se dítě, lidi kteří  jsou vstřícní a srdeční. 

Je ovšem velice obtížné milovat řvoucí dítě, nebo arogantního člověka. Milovat lze aktivně a pasivně – lásku dávat x lásku přijímat. Oboje je potřeba. Jaké by to bylo, kdybychom z lásky dělali vše pro druhé a přitom by nikdo neprojevil lásku k nám? Každý potřebuje milovat a být milován. Pasivní milování začíná s tolerancí. Ta je v dnešním světě nenávisti, strachu a stresu velice důležitá. 

Každý máme svá pravidla a své pravdy. Není jedna pravda. Vždy jde o úhel pohledu. Je potřeba se naučit tolerovat i opačné názory.

Přemýšlet o nich a hledat možný kompromis. Začněme u sebe.

Naučíme se naslouchat vlastnímu tělu. Naučíme se milovat sami sebe, abychom lásku mohli rozdávat.

ČAKRY a jejich nevyváženost, barevnost, emocionálnost.

Emoce = nemoce.

Čakry jsou centra energie umístěna podél středové části těla, souběžně s míchou.

Naši fyzickou existenci, fyziologii, emoce a duchovní vývoj ovlivnuje 7 základních čaker. Pokud jsou správně otevřeny a energie v nich proudí správným směrem, žijeme vyrovnaným životem a nepocitujeme žádné obtíže. Avšak v současném světě a při současném způsobu života většiny z nás se stane, že se tok energie v některé z čaker zablokuje, nebo zcela uzavře a to způsobuje problémy - pocity přepracování, kdy nemůžeme "vypnout", oprostit se od starostí, jsme přetažení a nedokážeme se uvolnit. Posléze přichází poměrně vážná onemocnění.

Je-li naopak tok energie v čakře příliš rychlý a čakra je hodně otevřená, potřebná energie z těla rychle uniká. Přestáváme mít chut do života, nedokážeme se vypořádat s problémy, řešit je a necháváme se jimi vláčet. Jednáme zkratovitě, cítíme skepsi, depresi, jsme vyčerpaní, unavení, poddáváme se vleku událostí.

Tehdy kdy si člověk přizná své ,,krásné“ vlastnosti, je to prvník krokem k jejich překonání a zbavení se svých barevností, emocí. Tím se navozují v člověku pocity vyváženosti, dobré pohody a zdraví.

1.První čakra - kořenová (muladhara) se nachází mezi genitáliemi a řitním otvorem. Je

základem našeho života, souvisí s pudem sebezáchovy-přežitím. Je-li energie soustředěna v této čakře,

můžeme pociťovat strach, že nám druzí psychicky i fyzicky ubližují.

Je-li v červené barvě , zdravotní potíže: problémy s nohama, páteří, nedostatečná obnova krevních buněk, hemeroidy.

2.Druhá čakra - sakrální (svadisthana) se nachází v posvátné oblasti kolem podbříšku. Je zaměřena na životní potěšení. Svým spojením se sexualitou si získala pověst centra příjemné závislosti na jídle, pití a materiálním pohodlí. Každý, kdo má energii soustředěnou v tomto místě, se bude zabývat smyslovým potěšením a požitky.

Je-li oranžová, zdravotní potíže: poruchy močového měchýře a ledvin, oběhové problémy, střevní potíže, mělké a

nepravidelné dýchání, nedostatek energie, poruchy centrálního nervového systému, migrény, disfunkce reprodukčních orgánů.

3.Třetí čakra - solar plexus (manipul) je umístěna na solar plexu. Je propojena

s ohnivým živlem a zrakem, vládne ji Slunce. Je centrem trávení, našeho vnitřního plamene, který když je správně regulován prostřednictvím vyvážené stravy, tak si zachováme zdraví a udržujeme si naši energickou hladinu v rovnováze.

Je-li žlutá, zdravotní potíže: svalová ztuhlost, nervové vypětí, poruchy funkce žaludku a trávení, bolest v dolní

části zad, diabetes,hypoglykémie, problémy s játry, nedostatečná vitalita, horečky

4.Čtvrtá čakra - srdeční (anaháta) je umístěna na úrovni srdce (duchovní srdce). Je centrem rovnováhy, harmonie, otevřenosti k všeobjímající lásce k druhým i k sobě.

Je-li v zelené barvě, zdravotní potíže: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce a plic, astma

5.Pátá čakra - krční (višudhi) se nachází v horní části krku v oblasti štítné chrupavky. Souvisí s našim sluchem, schopností komunikovat, vyjádřit se, být spokojení.

Je-li světle modrá, zdravotní potíže: Problémy se zažíváním a tělesnou váhou, potíže se štítnou žlázou, záněty krku, bolesti vnitřního i vnějšího ucha, bolesti v zadní části hlavy.

6.Šestá čakra - třetí oko (adžna) je umístěna na čele mezi obočím.Je to centrum intuice a duševních schopností, souvisí s naší myslí, touhou po poznání a duševním světě.

Je-li ingová-tmavě modrá, zdravotní potíže: bolesti hlavy, oční problémy, problémy s dutinami, katary, sennou rýmou, nespavostí,migrénami a hormonální nerovnováhou.

7.Sedmá čakra - korunní (sahasrána) je umístěna přímo nad temenem hlavy. Je to centrum čistého vědomí, osvícení, osvobození, otevření, dokonalého splynutí se sebou samým a s

okolním světem. S bytím.

 Má-li fialovou barvu, zdravotní problémy: nemoci mozku, migrény, poruchy endokrinní soustavy, psychické problémy.

Je třeba se všech svých barevností zbavit a vstoupit do vlastního světla, své vlastní čistoty, bílé.

Mít čisto před i za svým prahem. Čistý charakter.Toho lze dosáhnout:

 • Meditační praxí
 • Čištěním se v energii bezpodmínečné lásky, nebo to můžeme nazvat i jinak, čištěním se v energii čisté prány. 
 • Odpuštěním, nebo to můžeme nazvat i jinak, vědomou tvorbou: Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuju Ti, Miluju Tě (Ho´oponopono)

 

 Tedy dostat ,,svou" nízkou mysl pod kontrolu. Přijmout své mylnosti, umělé vzorce do nás vložené, sebedestrukci k sobě samému. S těmito uvědoměními si a přehodnocení svého myšlení, svých postojů k životu jako takovému, může přijít změna k vnitřní harmonii a uzdravení.

 

 

Ho’o omoe wai kahi kekao’o – „Společně cestujeme tak, jak voda plyne jedním směrem.‘

Aloha - havajský pozdrav, volně přeloženo „V současnosti dechu života.“

Hula – havajský posvátný tanec, původ havajské masáže Lomi Lomi je právě v Hule.

Havajská masáž má pomoci nejen klientovi, ale i masérovi samotnému. Šetří jeho sílu a energii. Jsou maséři a terapeuti, kteří pouze masírují a jsou lidé, kteří masáž a terapii používají jako prostředek, aby pomohli zároveň i sobě.

Nejde jen o to, abychom odstranili symptomy nemoci, ale naopak abychom viděli člověka jako celek – fyzický, duševní, emocionální a spirituální.

Lomi Lomi pomáhá uvolnit energetické bloky stejně tak dobře, jako zatuhlé svaly. Nemoc a bolest je stav napětí, které vede ke špatnému toku energie.

Historie

Havajská masáž LOMI LOMI (Milující ruce) je terapie už odpradávna praktikována na Havajských ostrovech. Nejprve byla praktikována mezi Ali´, „vrchností“. Jedno sezení Lomi Lomi v tuto dobu trvalo čtyři dny i déle. Bylo velice důležité, kdo tuto terapii prováděl. Byla označována za svatý rituál.

Základy této terapie spočívají na použití speciálních havajských technik, které svou rytmikou a energickým potenciálem mají vysoký terapeutický  a relaxační účinek. Speciální aromaterapie umocňuje pocit klidu a pohody..

O DVOU POLARITÁCH

 

Před nějakým časem při požádání mě o čištění prostor jednoho domu...se ke mne již po několikáté dostala informace, ohledně některých praktik, které jsou zde nabízeny, že čistí prostory...a že čištění vydrží napořád...Pyramidální energií.

Pokusím se co nejvýstižněji a nejjednodušeji vysvětlit tuto mylnost, která je zde předávána po mnohá, bohužel již staletí...se záměrem držet lidstvo ve slepé uličce.

,,Bohu“ dík, dnes již zde máme zcela jiný energický potenciál,který vede k uvědoměním si mylností, které do lidí byly vkládány...

Vše je úplně jinak, než nás učili...stačí jen otevřít oči...a své poznání odžít na sám sobě.

Tak tedy o dvou polaritách:

1) Pyramidální energie, jsou opačný tok energie, který tuto planetu držel v  levotočivé monádě.

Tedy mínusu-nejznáměji zde vyjádřeno jako  jin, zimy, zla, nebo chcete-li i entit přicházejícich z venčí, manipulačního ovládání, držení v minulosti...a sahá, až do dob z Egypta, který tuto mylnost hojně vytvářel.

Její podstatou je, vesmír ovládá nás.  Tedy trojúhelník špičkou nahoru. Já uzavřený v něčem. Mysl ovládá mne, jsem bez-smíru. Makrokosmos ovládá mikrokosmos. Vesmírná energie ztažena vrcholem pyramidy do ní a jejich prostor, že uzdravuje a léčí...?

 Kdepak, zde jde jen o zesílený přísun energie z venčí. Jaké? To záleží na každém jednotlivě, jakou si sám k sobě vpustí...Dá se to také vyjádřit takto: Tímto se žije jin-jang, rozpolcenost.

Reakce nevědomé, jsou, počasí blázní...zimy už nejsou tím čím bývali...co nám to z toho vrchu posílají...to on za to může, on mi to způsobil..

2)Láskyplný tok energie, je energie pravotočivé monády, tedy plusu- nejznáměji zde jako jang, teplo, které čistí můj vlastní prostor a tím i vše kolem mne, pochází ze mne samotného . A v této dimenzionalitě, se již planeta nachází. Lidé to velmi intenzivně pociťují...

Jeden příklad za všechny: Při lékařské péči, kdy jde člověk k lékaři s nemocí a on jim řekne, že vše je v pořádku, že nic nenašel...Jaktože nic není!  Vždyť já jsem nemocný! ( Ano člověk je ne-mocný, nemá moc nad ,,svou“ myslí,  nad makrokosmem, v tom  podstata všeho)

Tedy trojúhelník špičkou dolů. Já otevřený v ničem. Žiji tady a teď v přijetí v radosti.  Myšlenky ovládám já. Ze srdce vše vychází...otevřu-li své srdce sám sobě, otvírám se čistému prostoru.Tedy má energie je tím ve-smírem. Mikrokosmos je makrokosmem. Já jsem tou tečkou, která brnká na všechny nitky.  Vše je mnou. A též se to dá vyjádřit i jinak a to tak, že vstupuji do svého jang, přijetím svého jinu.

Počasí, je vyjádřením lidské energie. Tím, že je zde již hodně otevřených srdcí, zimy mizí. Je zde teplo, díky skutečné Lásce v nás..odtud globální oteplování...

Takto nejjednodušeji vysvětleno...pro možnost pochopení...pokud zůstáváme na povrchu hloubky, kterou to vyjadřuje.

TEDY KYŽ TO SHRNU, PODSTATOU JE, ŽE VYČISTIT, NEBO ZANEŘÁDIT SI SVŮJ PROSTOR MŮŽE JEN JEDINEC SAMOTNÝ.

Každý to má ve svých rukách

Ti, kteří jdou vědomou cestou, sebepoznáním, jistě vnímají, že čím víc jsem si odpustil, tím se mi žije lehčeji a tím je i prostor kolem mne klidnější, čistější, teplejší...konejšivější. Tím více se stávám sám sebou, nedovolím druhým se mnou manipulovat.

A je možné se dostat do skutečného stavu štěstí, ne jen chvilkové radosti,chvilkového potěšení z věcí, které vyprchá. Štěstí  je stav za hranicí mysli, v tom je zdraví. V nic.

 Pouhý  Neutrál. Pokud nezačnu zase nějak tou svojí šajtrpákou (myslí) řadit, sobě dávat zase nějaké kvalty (a odtud, bych zase mohla začít vysvětlovat kvantové energie,které jsou zde také mylně vysvětlovány...kvantum je prostě kvantum...a tím je řečeno jasně vše), tak  to vydrží napořád.

Blíže k mému čištění prostor:

Čistím - li klientům prostor, ať už při čištící terapii člověka samotného dálkově, či osobně. Nebo jeho domu,pozemku, žviřete...beru si vždy toho daného, to dané, do svého prostoru nic.

Vše potřebné mám u sebe a můžu kdykoliv čistit.

Jak dlouho vyčištěný prostor vydrží je odvislé od člověka samotného, jak umí pracovat se svou energií...tedy jak dlouho si vyčištění umí udržet.

Při čištění domů a pozemnků, všechny energie kterými je pozemek zatížen do dne čištění jsou vymazány. Co se do nich vnese po sléze lidmi, kteří v tom domě žijí, tím co v domech uchovávají, návštěvami, které tam přichází, televizními a pc programy které si tam vpouští, tím co žijí(hněv,zloba...) tam je opět časem vneseno nějaké zatížení...a za čas, pokud si to dovolí, je třeba opět vyčistit.

Za člověka samotného to nikdo a nic neudělá. Před sám sebou nikdo neuteče, není kam, není jak.

Tedy ne jin-jang, ale zcelení se zcela, láska bez podmínek, úplně jednoduše vyjádřeno jako TO

,,TAM KDE JE PŘIVEDENO SVĚTLO, TMA MIZÍ BEZ BOJE"

Img_20220419_132406

 

Nebo-li:

TAM KDE JE SVĚTLO, TAM NECHODÍ LÉKAŘ

daggycz@email.cz

+420 732 817 483