Slunci

 

a moři...

 

 

Tituilka

 

DAR ODRAZU

 

Ó moře překrásné, vidím tvou krásu

Ó nebe překrásné, vidím tvou krásu

 

Ó moře třpytivé, jsi tolik volné, silné, klidné i bouřlivé

Tvé proudy dokážou být i ničící

Ó nebe zářivé, jsi tolik jasné a svítící s oblaky volně plující

Tvá oblaka dokážou být i zuřící

 

Naše láska vše klidnící

Mořské vlny i bouře ničící

Nebeské blesky i bouřky zuřící

Čistý cit vše hladící

 

Klidná mořská hladina v tvém nebi vždy začíná

Jasné nebe bez mráčků, jest odrazem tvých obláčků

 

Jeden s druhým věčně spjati

Odrazem svým prolínati

Svou Lásku

 

Ó moře překrásné

Ó nebe překrásné

Vidím ten dar

Tvou Lásku

( Z knihy Dar bílého obláčku ) 

 

NAHOTA SLUNCE A VODY

 

Úryvek z knihy pohodek:

 

A tak voda po mnoho let cítila přicházet sluníčko s jeho bolestí. To víte lidičky, chlapečci a holčičky, slunce které sestoupilo z nebe má i lidskou myslí způsobené nemoci.

Bolí ho rameno, nohy a koleno, záda, žaludek i rýmu mívá a dusivý kašel. Kdo by to řekl, viďte. To víte, do nebe žádný telefon nevede.

A tak vodička už nechtíc cítit jen jeho malou část, ale jasné teplé paprsky, volá do nebíčka ,,Přijď ty samo, ne jen tvá polovička".

Činy jsou tvá Celistvost, tak se nebudeš cítit na zemi jako host.

 

 4-1-ink

 

V lůně vody

 

Voda voda voděna

Do bíla je oděna

Sluníčkem se zahřívá

Srdíčka nám otvírá

 

Vodo vodo vodičko

Otevří nám srdíčko

 

Vidím vidím vodičku

V sluníčkově srdíčku

Posílá své lásce po vodě kytičku

 

Trpyt

  

 

 

KRÁSA KRÁS

 

Divoká řeka nese nás

Proudy rozpuštěných vlasů nesou naši pochopenou krásu

 

Šeptej mi zas tu Krásu Krás

Zchlaď můj žár sluneční

Zahřej mě a obejmi

 

Obejmi mě silně jak poprvé

Ohnivou vášní sluneční

Dívej se mi do očí Tvou Krásou

  

Mluv se mnou, zpívej

Tancuj a líbej Kráso Krás

 Zpečeť svou něhou blaho

Slunce a vody v nás

 

Divoká řeka nese nás

Proudy rozpuštěných vlasů nesou naši pochopenou krásu

 

Obejmi mě tak silně jak poprvé a zpívej

Zpívej naši píseň labutí

Chraň mě a líbej

Drž mě a vzývej

Tancuj se mnou tu Krásu Krás

 

Divoká řeka nese nás

Proudy rozpuštěných vlasů nesou naši pochopenou krásu

Krásu Krás nesoucí nás 

 

( z knihy Tanec slunce a vody )

 

     9-3

 

VESMÍR

 

Každý den žít svou krásu, svůj sen

Oblaků i země se dotýkaje

Žár slunce a moudrost vody Tě objímaje

 

Je necháváš být

 

A přesto oni, se o tebe stále zajímaje, ti chtějí tvou lásku za každou cenu vzít

Neb sami tu krásu nepoznaje, s maskami jen v boji umí žít

 

Ty šťasten a svobodný svým bytím, bezvrstvý, svém míru

 

Ta lehkost, volnost, vůně krásy, nedává jim spát,

brodícím se v soudech bahna spásy

 

Necháváš je být

 

Tou vůní laskavého smíru, dál jen žít

Vesmír, jež má sílu

 

( z knihy Svítání, Daggy) 

 

Sv-novy

VNITŘNÍ SÍLA

,,Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi."

,,Chovat se k druhým láskyplně, neznamená dovolit jim všechno."

,,Hledáš nový svět? Přestaň jej hledat, začni jej tvořit."

 

  (z knihy Transformační průvodce mysli od Daggy)

 

Img_20220418_164813-kopie

daggycz@email.cz

+420 732 817 483